• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

TEMAT SZKOLENIA: Władcy Sceny

Warsztaty pozwolą na zdobycie umiejętności potrzebnych podczas spotkań, prelekcji, wykładów czy wystąpień
publicznych, podczas warsztatów przeżyjesz przemianę i odkryjesz nowe możliwości. Poznasz sposoby panowania nad
swoim ciałem i umysłem. Jednominutowa prezentacja siebie i swojej firmy

Dzień pierwszy:
1. Dlaczego chcę zostać władcą sceny
2. Jak przygotować się do wystąpienia
3. Zadanie na 101 dni
4. Prezentacja biznesowa 1 min (nagranie kamerą)
5. Omówienie prezentacji i stworzenie poprawnego modelu
6. Postawa na scenie
7. Podejście do sceny
8. Jak utrzymać kontakt wzrokowy
9. Prezentacja biznesowa 5 min (nagranie kamerą)
10. Refleks na scenie „pytania na pytania”
11. Zadanie domowe
12. Podsumowanie

Dzień drugi
1. Rozgrzewka aparatu mowy
2. Rozliczenie zadania domowego
3. Praca ze stresem, ćwiczenia
4. Praca z gestami
5. Refleks na scenie „karteczki:
6. Jak integrować publiczność
7. 3 minutowa prezentacja (temat dowolny)
8. Sztuka aktorstwa – emocje
9. 3 minutowa prezentacja
10. Zadanie domowe
11. Podsumowanie

Dzień trzeci
1. Rozgrzewka aparatu mowy
2. Rozliczenie zadania domowego
3. Modulacja głosu (1234-30)
4. Podział sceny i jej znaczenie
5. Jak pisać przemówienia
6. 5 min prezentacja (temat dowolny)
7. Kotwiczenie „Mała Zosia”
8. Improwizacje
9. Prezentacja biznesowa 5 min (nagrywanie kamerą)
10. Podsumowanie
11. Rozdanie certyfikatów
12. Wspólne zdjęcie 🙂

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
– Diagnoza swoich zachowań w trakcie prezentacji.
– Kreowanie własnego wizerunku, jako marki.
– Nabycie pewności siebie na scenie i przed publicznością.
– Poznanie skutecznych technik panowania nad stresem i tremą, przemawiania oraz angażowania
publiczności.
– Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia.
– Praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wystąpień publicznych.
– Sprzedaż ze sceny produktów, usług, ale przede wszystkim siebie.
– Wykorzystanie sekretów mowy ciała.
– Efektywna komunikacji i swoboda mówienia.
– Świadome wykorzystanie przestrzeni na scenie.
– Prawidłowa emisja głosu.
– Nawyku rozluźnienia się przed każdym spotkaniem i prezentacją
– Gestykulacja odpowiednia do każdej sytuacji.
– Wywieranie wpływu na innych i przekonywanie ich do własnych idei.
– nabranie pewności siebie na scenie

Grupa docelowa
Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom marzącym o skutecznej autoprezentacji, wywarciu dobrego
pierwszego wrażenia, staniu się pewniejszym na scenie i przed publicznością. Zapraszamy:
– wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności autoprezentacyjne,
– osoby, które startują w wyborach,
– osoby, które chcą kierować zespołami ludzi,
– osoby, które są liderami, menedżerami w swoich firmach,
– osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy,
– osoby występujące na konferencjach, przemawiające do dużego audytorium.
– trenerów wewnętrznych, nauczycieli,