• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

TEMAT SZKOLENIA: Władcy Sceny MASTER

Warsztaty Master zgłębisz tajniki autoprezentacji, efektywnej komunikacji, nabierzesz swobody mówienia, popracować
nad emisją głosu, właściwą gestykulacją, skutecznymi technikami panowania nad stresem i tremą związanymi z byciem
mówcą, dowiedziesz się, jakie sekrety skrywa mowa ciała jak wykorzystać ją na scenie

DZIEŃ PIERWSZY
1. Dlaczego chcę zostać władcą sceny?
2. Jak przygotować się do wystąpienia.
3. Zadanie na 90 dni.
4. Prezentacja m 1 minutę
5. Inteligencja emocjonalna
– państwo
– wieża
– aligatory
6. Podejście do sceny
7. Kontakt wzrokowy
8. Praca z gestami
9. Jak budować napięcie na scenie
10. Podział sceny i jej znaczenie
11. Zadanie domowe

DZIEŃ DRUGI
1. Rozgrzewka aparatu mowy, Alfabet Game
2. Zadanie domowe
3. Praca na modulację głosu 1,2,3,4-30
4. Jak pokonać stres
a) 1, 3, 6
b) 5, 10,5
c) Asocjacja
d) Kocham moją publiczność
5. Emocje (bajki )
6. Pauzy
7. Przygotowanie miejsca wystąpienia (mikrofon, rzutnik, flipchart)
8. Świadome wykorzystanie przestrzeni na scenie
9. Kotwiczenie ( Mała Zosia )
10. Zadanie domowe

DZIEŃ TRZECI
1. Rozgrzewka aparatu mowy
a) Alfabet Game
2. Jak wejść w integrację z publicznością
3. Jak wpływać na słuchacza
4. Zabieranie w przyszłość publiczność
5. Zabawy pobudzające publiczność
6. Tworzenie historii
7. Co chcesz przekazać
8. Ścieżka historii
9. Konfuzje
10. Podsumowanie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
– Diagnoza swoich zachowań w trakcie prezentacji.
– Kreowanie własnego wizerunku, jako marki.
– Nabycie pewności siebie na scenie i przed publicznością.
– Poznanie skutecznych technik panowania nad stresem i tremą, przemawiania oraz angażowania
publiczności.
– Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia.
– Praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wystąpień publicznych.
– Sprzedaż ze sceny produktów, usług, ale przede wszystkim siebie.
– Wykorzystanie sekretów mowy ciała.
– Efektywna komunikacji i swoboda mówienia.
– Świadome wykorzystanie przestrzeni na scenie.
– Prawidłowa emisja głosu.
– Nawyku rozluźnienia się przed każdym spotkaniem i prezentacją
– Gestykulacja odpowiednia do każdej sytuacji.
– Wywieranie wpływu na innych i przekonywanie ich do własnych idei.
– nabranie pewności siebie na scenie

Grupa docelowa
Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom marzącym o skutecznej autoprezentacji, wywarciu dobrego
pierwszego wrażenia, staniu się pewniejszym na scenie i przed publicznością. Zapraszamy:
– wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności autoprezentacyjne,
– osoby, które startują w wyborach,
– osoby, które chcą kierować zespołami ludzi,
– osoby, które są liderami, menedżerami w swoich firmach,
– osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy,
– osoby występujące na konferencjach, przemawiające do dużego audytorium.
– trenerów wewnętrznych, nauczycieli,